Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (UMA)
Identification of Skills needs and Training by Elder Caregivers

marcauniversidaddemalagaHORIZONTAL

Το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (UMA) είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ισπανίας (παγκόσμια κατάταξη: 736). Από την ίδρυσή του το 1972, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα διεύρυνε ταχύτατα τη διεθνή παρουσία και το κύρος του.

Σήμερα, το UMA διαθέτει 2 πανεπιστημιουπόλεις (1.797.247 m2), +35.000 μαθητές, +2.400 καθηγητές, 23 σχολές, 82 τμήματα, 200 εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης της υγείας, της ψυχολογίας και της νοσηλευτικής που αποτελούν τον πυρήνα του έργου μας. Με έμπειρους Καθηγητές και Ερευνητές που αποδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα δημοσιευμάτων και εμπειρογνωμοσύνης, το UMA θα ενισχύσει την ποιότητα του Έργου μας.

Το UMA ωθεί την εκπαιδευτική καινοτομία και την έρευνα στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων, ενισχύοντας την ποιότητα των καθηγητών του και των ερευνητικών του ομάδων, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται το Ερευνητικό Γραφείο Μεταφοράς Αποτελεσμάτων (OTRI), με την υποστήριξη και τη χορηγία των επιχειρήσεων από το τοπικό TechPark PTA). Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής σταδιοδρομίας, το οποίο ενισχύει την απασχολησιμότητα των σπουδαστών και των νέων ερευνητών προσφέροντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ακαδημαϊκής / επαγγελματικής συμβουλευτικής, έμμισθων πρακτικών / υποτροφιών κλπ. Το UMA πληροί τα ακόλουθα ποιοτικά πρότυπα: EFQM 200, EFQM 300, ISO 9001 , ISO 14001 κ.λπ.

https://www.uma.es/